متن و ترجمه آهنگ های ترکی استانبولی کانال ما در تلگرام : Telegram.Me/Turkish_Channel اینستاگرام : Turkce.Pic برای درخواست ترجمه آهنگ، به کانال زیر در تلگرام مراجعه کنید: Telegram.Me/Turkish_Channel tag:http://translate-music.mihanblog.com 2017-09-20T10:58:33+01:00 mihanblog.com متن و ترجمه آهنگ Acimasiz از Tarkan 2017-06-16T04:15:19+01:00 2017-06-16T04:15:19+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/148 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نامAcimasizبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نام
Acimasiz
برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Hodri Meydan از Tarkan 2017-06-16T03:54:40+01:00 2017-06-16T03:54:40+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/147 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نامHodri Meydanبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نام
Hodri Meydan
برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Kedi Gibi از Tarkan 2017-06-16T03:15:37+01:00 2017-06-16T03:15:37+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/146 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نامKedi Gibiبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نام
Kedi Gibi
برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
]]>
متن و ترجمه آهنگ O sevişmeler از Tarkan 2017-06-16T03:04:21+01:00 2017-06-16T03:04:21+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/145 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نامO Sevişmeler برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید

متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نام
O Sevişmeler
برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Yolla از Tarkan 2017-06-16T02:54:48+01:00 2017-06-16T02:54:48+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/144 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نامYollaبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نام
Yolla
برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Beni Cok Sev از Tarkan 2017-06-16T02:34:32+01:00 2017-06-16T02:34:32+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/143 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نامBeni Cok Sevبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Tarkan  به نام
Beni Cok Sev
برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Gel be gökyüzüm از الیاس یالچینتاش 2017-05-18T05:47:02+01:00 2017-05-18T05:47:02+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/142 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Ilyas Yalcintas  به نامGel Be Gokyuzumبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Ilyas Yalcintas  به نام
Gel Be Gokyuzum
برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Aşk mı lazım از Buray 2017-04-22T04:40:08+01:00 2017-04-22T04:40:08+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/141 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Buray  به نامAşk mı lazımبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Buray  به نام

Aşk mı lazım

برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Seni Sevmiyorum Artik از Buray 2017-04-01T06:33:35+01:00 2017-04-01T06:33:35+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/140 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Buray  به نامSeni Sevmiyorum Artikبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Buray  به نام

Seni Sevmiyorum Artik

برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Peşindeyim از مصطفی ججلی 2017-02-09T06:06:40+01:00 2017-02-09T06:06:40+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/139 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نامPesindeyimبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نام

Pesindeyim

برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Omrumuzun Bahari از مصطفی ججلی 2017-02-07T10:53:58+01:00 2017-02-07T10:53:58+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/138 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نامOmrumuzun Bahariبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نام

Omrumuzun Bahari

برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Topla از مصطفی ججلی 2017-02-07T09:52:10+01:00 2017-02-07T09:52:10+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/137 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نامToplaبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نام

Topla

برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Aşk Adına از مصطفی ججلی 2017-02-07T09:30:53+01:00 2017-02-07T09:30:53+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/136 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نامAsk Adinaبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نام

Ask Adina

برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Zincirimi Kirdi Aşk از مصطفی ججلی 2017-02-07T08:47:36+01:00 2017-02-07T08:47:36+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/135 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نامZincirimi Kirdi Askبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نام

Zincirimi Kirdi Ask

برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>
متن و ترجمه آهنگ Kiymetlim از مصطفی ججلی 2017-02-07T08:08:36+01:00 2017-02-07T08:08:36+01:00 tag:http://translate-music.mihanblog.com/post/133 بنیامین عبادی راد متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نامKiymetlimبرای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید
متن و ترجمه آهنگ زیبای Mustafa ceceli  به نام

Kiymetlim

برای مشاهده متن و ترجمه به ادامه مطلب بروید]]>